Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 485Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP VTDX485MH 72V - 485Ah new
LIFTTOP VTDX485MH 72V - 485Ah Mới 100%
Công suất 1080Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI1080 1080Ah Mới 100% VTI1080
Công suất 925Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI925 925Ah Mới 100% VTI925
Công suất 845Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI845 845Ah Mới 100% VTI845
Công suất 725Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI725M 725Ah Mới 100% VTI725M
Công suất 645Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI645 645Ah Mới 100% VTI645
Công suất 565Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI565 565Ah Mới 100% VTI565
Công suất 470Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI470 470Ah Mới 100% VTI470
Công suất 240Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI240M 240Ah Mới 100% VTI240M
Công suất 936Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL12 936Ah Mới 100% VTIL12
Công suất 858Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL11 858Ah Mới 100% VTIL11
Công suất 780Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL10 780Ah Mới 100% VTIL10
Công suất 702Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL9 702Ah Mới 100% VTIL9
Công suất 612Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL8 612Ah Mới 100% VTIL8
Công suất 580Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL580 580Ah Mới 100% VTIL580
Công suất 536Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL7 536Ah Mới 100% VTIL7
Công suất 510Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL510 510Ah Mới 100% VTIL510
Công suất 468Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL6 468Ah Mới 100% VTIL6
Công suất 435Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL435 435Ah Mới 100% VTIL435
Công suất 370Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL370 370Ah Mới 100% VTIL370
Công suất 312Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL4 312Ah Mới 100% VTIL4
Công suất 288Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL288M 288Ah Mới 100% VTIL288M
Công suất 225Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL225M 225Ah Mới 100% VTIL225M
Công suất 935Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL935L 935Ah Mới 100% VTIL935L
Công suất 865Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL865L 865Ah Mới 100% VTIL865L
Công suất 730Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL730ML 730Ah Mới 100% VTIL730ML
Công suất 545Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL545ML 545Ah Mới 100% VTIL545ML
Công suất 515Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL515L 515Ah Mới 100% VTIL515L
Công suất 445Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL445L 445Ah Mới 100% VTIL445L
Công suất 220Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL220ML 220Ah Mới 100% VTIL220ML
Công suất 858Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL858 858Ah Mới 100% VTFL858
Công suất 737Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL11 737Ah Mới 100% VTFL11
Công suất 670Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL10 670Ah Mới 100% VTFL10
Công suất 670Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL9ZD 670Ah Mới 100% VTFL9ZD
Công suất 545Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL545 545Ah Mới 100% VTFL545
Công suất 402Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL6 402Ah Mới 100% VTFL6
Công suất 390Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL390 390Ah Mới 100% VTFL390
Công suất 335Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL5 335Ah Mới 100% VTFL5
Công suất 320Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL320 320Ah Mới 100% VTFL320
Công suất 210Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL210A 210Ah Mới 100% VTFL210A
Công suất 268Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL268M 268Ah Mới 100% VTFL268M
Công suất 201Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL201M 201Ah Mới 100% VTFL201M
Công suất 700Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX700H 700Ah Mới 100% VTDX700H
Công suất 600Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX600MH 600Ah Mới 100% VTDX600MH
Công suất 565Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX565MH 565Ah Mới 100% VTDX565MH
Công suất 545Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX545MH 545Ah Mới 100% VTDX545MH
Công suất 485Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP VTDX485MH 485Ah new
LIFTTOP VTDX485MH 48V - 485Ah Mới 100% VTDX485MH
Công suất 165Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX165MH 165Ah Mới 100% VTDX165MH
Công suất 690Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX690M 690Ah Mới 100% VTDX690M
Công suất 620Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX620M 620Ah Mới 100% VTDX620M
Công suất 560Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX560M 560Ah Mới 100% VTDX560M
Công suất 540Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX540M 540Ah Mới 100% VTDX540M
Công suất 450Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX450M 450Ah Mới 100% VTDX450M
Công suất 470Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX470M 470Ah Mới 100% VTDX470M
Công suất 400Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX400M 400Ah Mới 100% VTDX400M
Công suất 330Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX330M 330Ah Mới 100% VTDX330M
Công suất 360Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX360 360Ah Mới 100% VTDX360
Công suất 330Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX330 330Ah Mới 100% VTDX330
Công suất 560Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDH560 560Ah Mới 100% VTDH560
Công suất 490Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDH9 490Ah Mới 100% VTDH9
Công suất 480Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDH480M 480Ah Mới 100% VTDH480M
Công suất 250Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDH250 250Ah Mới 100% VTDH250
Công suất 160Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDH160A 160Ah Mới 100% VTDH160A
Công suất 208Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDH4M 208Ah Mới 100% VTDH4M
Công suất 164Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDH3M 164Ah Mới 100% VTDH3M
Công suất 480Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDH480L 480Ah Mới 100% VTDH480L
Công suất 450Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDH450L 450Ah Mới 100% VTDH450L
Công suất 390Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDH390L 390Ah Mới 100% VTDH390L
Công suất 516Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTC12 516Ah Mới 100% VTC12
Công suất 430Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTC10 430Ah Mới 100% VTC10
Công suất 344Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTC344 344Ah Mới 100% VTC344
Công suất 301Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTC7 301Ah Mới 100% VTC7
Công suất 258Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTC6 258Ah Mới 100% VTC6
Công suất 215Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTC5 215Ah Mới 100% VTC5
Công suất 172Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTC4 172Ah Mới 100% VTC4
Công suất 129Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTC3M 129Ah Mới 100% VTC3M
Công suất 400Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTB400MZ 400Ah Mới 100% VTB400MZ
Công suất 320Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTB8 320Ah Mới 100% VTB8
Công suất 280Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTB7 280Ah Mới 100% VTB7
Công suất 240Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTB6 240Ah Mới 100% VTB6
Công suất 195Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTB4Z 195Ah Mới 100% VTB4Z
Công suất 160Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTB4 160Ah Mới 100% VTB4
Công suất 200Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTB5 200Ah Mới 100% VTB5