Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 485Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX485MH 72V - 485Ah Mới 100%
Công suất 1080Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI1080 1080Ah Mới 100% VTI1080
Công suất 925Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI925 925Ah Mới 100% VTI925
Công suất 845Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI845 845Ah Mới 100% VTI845
Công suất 725Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI725M 725Ah Mới 100% VTI725M